fb
До 70% възвращаемост на инвестицията !

Европейска програма за подпомагане на домакинствата в областа на енергетиката

За енергията от възобновяемите източници, финансирането стига до 15 000лв.

Какви са изискванията към кандидатите ?

Допустими кандидати са всички физически лица, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно за кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Кандидатите не трябва да имат задължения за осигуровки и данъци. Осъждани лица също нямат право да кандидатстват.

За да се възползвате максимално от възможностите за финансиране и да изградите инсталация, която ще покрие всичките Ви енергийни нужди, се консултирайте с нашите ескперти. Така ще си спестите главоболията от тежки процедури и неправилни избори.

Обадете се за повече информация

solar panel

Фотоволтаична централа като инвестиция

Все повече хора в България са наясно, че да притежаваш собствена соларна централа е инвестиция, която ти носи нисък риск, минимални до нулеви разходи, но най-вече стабилен и гарантиран пасивен годишен доход. Единственото, което е нужно, освен самото парично вложение, е да имаш подходящ терен и доверен партньор, който да те консултира за най-доброто решение и да изгради инсталацията.

Ако имате спестени 20 000 евро и търсите къде да ги инвестирате, с какви алтернативи разполагате? Вероятно можете да ги вложите в банка, да закупите имот – земя, къща, апартамент, да се доверите на пенсионно или застрахователно дружество, да играете на борсата и т.н. Кои от тези възможности биха ви носили гарантиран годишен доход от 18%, без да влагате никакви други усилия, без разходи за поддръжка и без риск?

Защо инвестицията в соларна инсталация с цел продажба е златната среда между ниво на доходност и риск, когато правите избор между различни възможности?

Според законите в България енергията, произведена от слънцето чрез мрежова соларна централа до 30 kW/p се изкупува гарантирано от енергоразпределителните дружества на действаща към момента цена от 205.99 лв. без ДДС., по силата на договор за изкупуване за период от 17 год. Така вие получавате гарантиран годишен доход от 7830 лв. без ДДС.

Изградената соларна инсталация има дълъг експлоатационен период от 25+ години.  Разходите за експлоатация и поддръжка са практически нулеви. Вашата инвестиция ще се възвърне за около 5-6 год., след което до края на експлоатационния период на съоръжението, вие ще получавате чист пасивен доход.

Обадете ни се и нека обсъдим възможностите за вашият обект.
Виж повече за възможностите за финансиране

Договор за изкупуване на ел. енергия: 17 год.

Гаранция: 25 год.

Експлоатационен период: 30 год.

 

Възвръщаемост на инвестицията:

Без ползване на кредит:

Период: 5.5 год.
Годишен %: 18%
Доход за 1 год. от произведена ел.енергия в евро.
0

Мощност

30

Kw/p

Площ

500

кв. м

Изкупна цена на ток

105.33

евро/MW

Годишен Капацитет

38

MW/h